Vragen? Bel 085-0026031

Strategisch personeelsadvies

Wanneer je bedrijf groeit, merk je ineens dat dingen niet meer vanzelf gaan. Wat altijd werkte, werkt nu niet meer. Je weet dat je jouw organisatie anders moet inrichten maar waar begin je? 

Je hoeft niet alles te veranderen. Door tijd te nemen en uit te zoomen krijg je inzicht in de stappen die genomen moeten worden. Ik kijk daarbij naar de structuur, de verantwoordelijkheden, de onderlinge communicatie en een goede aanpak van de beoordeling van medewerkers. Waarin de volgende gebieden aan bod komen:

 • Resultaatverwachtingen & meetbare acties
 • Cultuur & gedrag
 • Talenten & competenties

Ik help je bij

 • het aanbrengen van een duidelijke ordening zodat iedereen weet waar hij of zij verantwoordelijk voor is;
 • het opstellen van heldere resultaatafspraken waardoor iedereen weet waar hij of zij aan moet werken en aan kan bijdragen;
 • de beoordeling van medewerkers, niet vanuit emotie maar vanuit heldere verwachtingen over gewenst gedrag binnen de functie en binnen de cultuur van je bedrijf.

Dit doe ik door

 • het opstellen van een huidig en toekomstbestendig organogram;
 • juiste ordening vast te stellen en het (her)schrijven van functiebeschrijvingen (taken en verantwoordelijkheden);
 • ritme in de interne communicatie aan te brengen;
 • het invoeren van een performance methode en objectieve beoordelingscriteria.

Dit levert op

 • Goede kwaliteit van medewerkers omdat ze weten wat ze moeten doen en inzicht hebben in hun prestaties;
 • Duidelijkheid over de haalbaarheid van doelen en verwachtingen omdat hier open overgesproken wordt;
 • Gedreven medewerkers die passen bij jouw bedrijf.

Ik ben blij met de implementatie van een gefundeerde performance methodiek die pragmatisch en duidelijk is zonder de beleving van de medewerkers uit het oog te verliezen.

Aanpak

Wil je hier eens verder over praten en ontdekken hoe ik jou hierin zou kunnen ondersteunen? Laten we dan kennismaken. Op basis van jouw behoefte en vraag maak ik een voorstel. Ben je enthousiast dan gaan we aan de slag.

Wellicht geven de verhalen van mijn klanten meer inzicht in mijn aanpak en het behaalde resultaat. Wil je een keer vrijblijvend sparren… neem gerust contact op. 

Contact