Vragen? Bel 085-0026031

Klantverhalen

Ontdek hoe mijn klanten mijn ondersteuning hebben ervaren.

Albert Allmers

Founder, CEO FinanceFactor

FinanceFactor is een bemiddelingsbureau voor finance professionals op executive niveau. In de afgelopen jaren zijn zij aanzienlijk gegroeid en meerdere keren genomineerd voor de FD Gazelle Awards. FinanceFactor heeft de ambitie om haar sterke positie in de komende jaren in Nederland uit te bouwen tot marktleiderschap binnen haar nichemarkt. Dit willen ze doen met behoud van hun unieke methodiek en boutique cultuur.

Wij zijn zelf dé specialist op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom maar, net zoals bij de schilder thuis, hadden wij dit voor onszelf niet op orde.

Janine heeft ons geholpen om een performance cyclus in te voeren vanuit de scale-up methodiek en zo veel mogelijk op basis van objectieve criteria. Zodat we de ontwikkelmogelijkheden van onze medewerkers beter in beeld hebben en kunnen zorgen voor een goede in- en uitstroom. Waardoor we de leuke club mensen en de sfeer die er nu is, kunnen behouden en uitbouwen.

Tijdens het traject hebben we een gedegen inzicht gekregen in de benodigde medewerkers die ons als organisatie kunnen gaan versterken en hoe we kunnen bouwen aan de ideale organisatie. Janine gaf aan waar de pijnpunten zaten waardoor de chaos in mijn hoofd verdween. Het werd voor mij duidelijker welke beslissingen er genomen moesten worden om de organisatie stabieler te maken. Daarbij kon ik door de begeleiding van Janine ook beter mijn gevoelens verwoorden en overbrengen.

Janine is intrinsiek betrokken en geïnteresseerd. Zij is empathisch en anticipeert op de situatie zoals die zich voordoet door vragen te stellen, te luisteren en te sturen.

Marieke Korsius

Eigenaar Roosdorp Opticiens

Roosdorp Opticiens is de grootste onafhankelijke optiekwinkel in Nederland. Bij Roosdorp staat de klant en de kwaliteit van de kijkoplossing en producten centraal. Marieke is altijd bezig de processen te verbeteren en zo efficiënt mogelijk in te richten zonder daarbij de klantbeleving uit het oog te verliezen.

Ik wilde meer afstand nemen van de dagelijkse operatie en kijken of de medewerkers zelfstandig en op hoog niveau de winkel draaiende konden houden.

Door de gesprekken die Janine heeft gevoerd met alle medewerkers, door heldere functiebeschrijvingen en de talentprofielen heb ik inzicht gekregen in mijn verwachtingen en in de verwachtingen van mijn medewerkers. Daarbij is duidelijk geworden waar die wel en niet overeenkwamen en heb ik kunnen bepalen hoe hiermee om te gaan.

De medewerkers konden bij Janine terecht met hun vragen en behoeftes. Zij weet het gesprek op gang te brengen en aanknopingspunten te geven waar de medewerker weer mee verder kan.

Het werd mij duidelijk waar de belemmeringen zaten, bij mezelf en bij de medewerkers, wat de vooruitgang tegenhield. De gesprekken en instrumenten maken zichtbaar wat de volgende stap moet zijn en Janine weet woorden te geven aan de, voor mij onzichtbare, te nemen hobbels.

Janine is authentiek en gaat niet voor een ‘quick fix’ maar voor een duurzame oplossing door de oprechte verbinding met het team aan te gaan.

Henk Horsman

HR director, Conxillium groep

De Conxillium Groep bestaat uit acht bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in hoogwaardige software voor de lokale overheid. Zij zijn de afgelopen jaren flink gegroeid. Om deze groei te bestendigen moeten de werknemers mee blijven bewegen, kwaliteit blijven bieden en vitaal blijven. 

Het werd een noodzaak om de ontwikkeling van medewerkers op een effectieve en duurzame manier in te richten en op te nemen in een HR-beleid.

Janine heeft met de methodiek van ArchePeople bijgedragen aan de individuele ontwikkelmogelijkheden van medewerkers en het het verbeteren van leiderschap in de organisatie.

Ook gebruiken wij de talent- en selectieprofielen van ArchePeople in sollicitatieprocedures waardoor we, niet alleen het huidige personeelsbestand versterken maar ook, de juiste medewerkers aannemen. Daarmee wordt er een verdere impuls gegeven aan de sterkte van het personeelsbestand en de organisatie.

Diana van Keep

Business development manager bij Progresity

Progresity ontwikkelt software voor gemeenten voor het optimaal beheren van de openbare ruimte. Diana is in 2021 gestart als accountmanager en in twee jaar doorgegroeid naar business development manager.

Mijn leidinggevende heeft mij opgegeven voor een persoonlijk leiderschapstraject. Terugkijkend denk ik dat hij zag dat mijn onzekerheid mijn ontwikkeling in de weg stond. En dat er veel meer in mij zit dan ik destijds dacht.

Ik ontdekte dat ik mij soms laat leiden door onzekerheid wanneer ik in gesprek ben met anderen. Ik ben toen, naast het leiderschapstraject, met Janine persoonlijke gesprekken gaan voeren. Dit deden we vaak wandelend in de natuur.

Ik wilde leren hoe ik op een andere manier kon communiceren. Hoe ik in gesprekken, privé en op het werk, mee kan nemen wat ik zelf wil en nodig heb. En wat ik aan mijn onzekerheid kan doen.

Janine heeft mij geleerd om mijn overtuigingen te onderzoeken én dat ik mijn gevoel mee kan laten wegen in keuzes. Hierdoor heb ik bij mijn leidinggevende aan kunnen geven waar ik behoefte aan heb en heb ik een positie gekregen in de organisatie die bij mij past. 

Ik denk dat als ik niets gezegd had, zoals ik dat eerder zou doen, ik om me heen was gaan kijken en de organisatie wellicht had verlaten.

Ik ben nu minder onzeker bij het maken van keuzes, geef beter aan wat ik wil en voel me krachtiger.

Petro-Vosselman-Deloitte

Petro Vosselman

Director MKB Deloitte Zwolle

Als ondernemer wil je jouw bedrijfsvoering op orde hebben. Deloitte is een wereldwijd bekend accountantskantoor die een breed en geïntegreerd mkb-dienstenpakket aanbied op het gebied van accountancy, belastingadvies, financiële advisering en fusies en overnames.

Weten waar je medewerker goed in is, waar zijn of haar talenten liggen en waar hij in kan ontwikkelen is waardevolle informatie wanneer je met je team vooruit wilt.

Op een inspirerende en open manier brengt Janine dilemma’s boven tafel. Er blijft niets onbesproken waardoor helder wordt waar de uitdagingen liggen en hoe we die als team kunnen oplossen. 

Ook heb ik inzicht gekregen in de impact van mijn leiderschap op het team. De openheid en ontspannen sfeer die Janine weet te creëren is zeer te waarderen. Zij weet de samenwerking in het team spelenderwijs te optimaliseren.

deloitte

Harma Smit

Organisatieadviseur & HR projectmanager

Amsta is een echte Amsterdamse zorgorganisatie met een dertigtal vestigingen. Zij leveren ouderenzorg en zorgvoorzieningen voor mensen met een verstandelijk handicap.

Door aandacht te besteden aan zowel de ‘harde’ resultaatverwachtingen en verantwoordelijkheden als ook de ‘zachte’ talenten en toegevoegde waarde van medewerkers ontstaat er een fundament voor ontwikkeling en reflectie.

Om de juiste kwaliteit van zorg te blijven bieden, kiest Amsta ervoor om zowel zorgfuncties als agogische functies op te nemen in de zorglijn. Op die manier kan iedere vestiging de juiste personele bezetting realiseren. Daarbij is de managementinformatie over de instroom, doorstroom, uitstroom en ziekteverzuim van medewerkers belangrijk om goede zorg te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst.

Zo ontstond de behoefte aan een vernieuwend functiehuis met aantrekkelijke functiebeschrijvingen die als fundament kunnen dienen voor werving & selectie, loopbaanpaden, talentmanagement en uitwisselingsmogelijkheden.

FWG bestendig en aantrekkelijk door archetypen

Janine heeft voor ons functiebeschrijvingen gerealiseerd op één A4. Terug naar de kern waarin de bijdrage van de medewerkers aan de leefsituatie en gezondheid van de cliënten centraal staat.

Daarbij neemt Janine medewerkers, OR en leidinggevenden mee gedurende het traject waardoor er een gedragen fundament ligt voor verdere talentontwikkeling en werving & selectie.