Vragen? Bel 085-0026031

Klaar voor de toekomst met een aantrekkelijk functiehuis

Amsta is een echte Amsterdamse zorgorganisatie. Zij hebben een dertigtal vestigingen en leveren naast ouderenzorg ook zorgvoorzieningen voor mensen met een verstandelijk handicap.

Van functiehuis naar talenthuis

Om de juiste kwaliteit van zorg te blijven bieden, kiest Amsta ervoor om zowel zorgfuncties als agogische functies op te nemen in de zorglijn. Op die manier kan iedere vestiging de juiste personele bezetting realiseren. Daarbij is de managementinformatie over de instroom, doorstroom, uitstroom en ziekteverzuim van medewerkers belangrijk om goede zorg te kunnen blijven bieden, nu en in de toekomst. Zo ontstond de behoefte aan een vernieuwend functiehuis met aantrekkelijke functiebeschrijvingen die als fundament kunnen dienen voor werving & selectie, loopbaanpaden, talentmanagement, flexibiliteit en uitwisselingsmogelijkheden.

Onze opdracht

Voor Amsta hebben wij een nieuw functiehuis 2.0. gerealiseerd als fundament voor duurzame inzetbaarheid en professionele ontwikkeling. Voorwaarden daarbij waren: + FWG proof + Aantrekkelijk en op één A4 + Toevoegen van talenten & competenties

Onze aanpak

FWG proof door eenvoud

Een functiebeschrijving op één A4 betekent dat ArchePeople eenvoud moest creëren. Terug naar de kern dus. Het gaat niet om de details maar om wat de concrete werkresultaten zijn en wat de medewerker bijdraagt aan leefsituatie en gezondheid van de cliënten.

Aantrekkelijk

Een functiebeschrijving wordt in onze ogen aantrekkelijk wanneer je de waarde die de medewerker toevoegt vanuit twee perspectieven beschrijft.

1. De resultaatverwachtingen waaronder ‘de opleidingseisen en verantwoordelijkheden’.

2. De beleving waaronder ‘wat beteken je voor de cliënt en jouw talenten en competenties’.

Talenten & competenties

Voor het toevoegen van talenten & competenties is een kader nodig. ArchePeople gebruikt hiervoor een model dat gebaseerd is op twaalf archetypen op basis van het gedachtengoed van Jung. Hierdoor kunnen wij een brede range aan competenties gebruiken waardoor iedere medewerker zich in de functiebeschrijving herkent. Ook de niveau verschillen in de zorg zijn in de beschrijvingen meegenomen en passen binnen de FWG systematiek.

Door de combinatie van de ‘harde’ resultaatverwachtingen en verantwoordelijkheden en ‘zachte’ talenten en competenties ontstaat er een fundament voor ontwikkeling en reflectie in de zorg. HRM projectmanager, H. Smit

Genomen processtappen

Stap 1: De basis voor de functieteksten bestonden uit de huidige functiebeschrijvingen, de FWG perspectieven en het kader van Jung voor de talenten en competenties;

Stap 2: Nieuwe beschrijvingen werden in de organisatie gereviewd door experts zoals HR, functiehouders en OR;

Stap 3: Door het organiseren van meelees sessies met medewerkers werd er op een natuurlijke manier draagvlak gerealiseerd in teams en organisatie;

Stap 4: Gedurende de verandering is er extra aandacht gegeven aan verschillende communicatie mogelijkheden zoals team overleggen, intranet en het delen van updates en FAQ;

Stap 5: Opvallende zaken, bijvoorbeeld over waarderingsvraagstukken en de beleving van medewerkers, zijn tijdens de bovenstaande stappen teruggekoppeld en geëvalueerd met Amsta.

Het resultaat

Aantrekkelijke functiebeschrijvingen waarin zorgmedewerkers zich herkennen en die een fundament zijn voor:

+ Het voeren van beoordelings- of ontwikkelgesprekken;

+ Het vergemakkelijken van teamsamenstelling met zorg- en agogische functies, eenduidiger management- en stuurinformatie en vergroten van uitwisseling tussen zorgteams;

+ Het stimuleren van instroom;

+ Het stimuleren van ontwikkeling/doorstroom o.a. door het breder inrichten van loopbaanpaden op basis van talenten van medewerkers;

+ Het vergroten van de zichtbaarheid van Amsta in haar eigen branche en daarbuiten door kennis en ervaringen in het netwerk te delen.

Vragen? Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.