Onze visie

Wij geloven dat mensen van nature nieuwsgierig en gemotiveerd zijn. Ook geloven wij dat wanneer mensen samenwerken, er synergie kan ontstaan waardoor zij boven zichzelf kunnen uitstijgen.

Wij helpen u graag uw visie te realiseren door positieve aspecten van de cultuur van uw organisatie bewust te benutten en de juiste context voor groei te creëren. Waarbij wij medewerkers, zowel individueel als in groepsverband, bewust maken van hun mogelijkheden, ze op de juiste plek zetten en helpen zich verder te ontwikkelen.

Onze missie

ArchePeople richt zich op talentontwikkeling binnen organisaties. Dit doen wij door de kernwaarden van de organisatie centraal te stellen en handvatten te geven om het gewenste gedrag dat daarbij hoort concreet te maken. Hierdoor kunnen organisaties, ook in tijden van veranderingen en groei, succesvol zijn/blijven.

Onze kracht is dat we niemand in de organisatie overslaan. In alle lagen van de organisatie kijken we naar:

  • Gedrag & motivatie: ben je taakgeschikt
  • Talentontwikkeling: doe je wat bij je past
  • Verantwoordelijkheid & leiderschap: pak je je rol
  • Harmonisatie van cultuur: bouw je de juiste context
Janine-Zoer-oprichter-ArchePeople
Werkwijze-ArchePeople

Onze werkwijze

Onze werkwijze is gericht op het vergroten van de productiviteit van medewerkers. Dit doen wij door op alle niveaus in de organisatie de kwaliteiten, talenten, weerstand en belemmeringen in kaart te brengen.
Op die manier geven wij een helder beeld van de interne organisatie en bieden wij strategisch personeelsadvies en begeleidingstrajecten aan.
  • Dynamisch & flexibel managen
  • Vraaggericht
  • Faciliterend/maatwerk

Onze kernwaarden

  • Oprechte aandacht
  • Vertrouwen
  • Duurzaamheid
Wij nemen de tijd, verdiepen ons in uw organisatie en helpen u op een gefundeerde manier te groeien.
Interesse? Neem gerust contact op voor een kop koffie en een goed gesprek.
Kernwaarden-ArchePeople