• +0612389086
  • info@archepeople.nl

Zet medewerkers in beweging door hun talenten aan te spreken

Zet in op ongezien potentieel

Herken jij je in het volgende?

  • Je wilt je werknemers in beweging krijgen, mee laten denken en inspireren.
  • Je vindt het belangrijk dat werknemers zich blijvend ontwikkelen.
  • Je wilt goede mensen behouden en de juiste mensen aantrekken.
  • Medewerkers vragen om aandacht en je wilt dit op een effectieve manier inrichten en minder brandjes hoeven blussen.

Talentmanagement: Output en rol

Talentvol zijn betekent dat die medewerker net een stap extra zet dan wat er van hem of haar wordt verwacht. Vaak verbinden wij talent meer aan de rol die een medewerkers oppakt naast de output die hij of zij levert. Daarom kijken wij niet alleen naar de gewenste output maar ook naar de manier waarop de medewerker dit doet. Zit een medewerker in een rol die bij zijn of haar karakter past, dan zal het talent gemakkelijker benut kunnen worden. Dat betekent dat het karakter van de medewerker in beeld moet komen.

Talentontwikkeling

Met een ArcheYou assessment krijg je inzicht in de (nog onbenutte) talenten van medewerkers. Hierdoor krijgt jouw organisatie de mogelijkheid om gericht te investeren in de ontwikkeling van de medewerkers. Je investeert in wat bij de medewerker past, stimuleert en verankert de natuurlijke talenten en kwaliteiten. Op die manier wordt de waarde van de medewerker vergroot door de talenten en kwaliteiten maximaal te benutten en kunnen kosten worden bespaard.

  • Wij brengen in beeld welke natuurlijke talenten en kwaliteiten bij medewerkers passen
  • Wij brengen in beeld welke mogelijke ontwikkelpunten er zijn
  • Wij brengen de persoonlijke investering van de medewerker (tijd en energie) en de investering van de organisatie in talentontwikkeling bij elkaar
  • Wij brengen de stressfactoren en valkuilen in beeld van aangeleerd gedrag dat niet werkelijk past bij de medewerker

Dit in beeld brengen van het karakter van de medewerker doen wij op een unieke en snelle manier. Een ArcheYou assessment is binnen 10 minuten te maken.

Zelfbeeld

Het beeld dat de medewerker van zichzelf heeft over waar hij goed in is of slecht, dat is zijn zelfbeeld. Verschillende factoren hebben invloed op je zelfbeeld zoals je omgeving, je cultuur maar ook je karakter en temperament. Het kan heel goed zijn dat je denkt dat iets bij je past omdat je er goed in bent geworden of omdat anderen dit in je hebben gestimuleerd vanuit hun verwachtingen. Toch komen veel medewerkers op een gegeven moment voor de vraag te staan. ‘Is dit wat ik wil, past dit bij mij?’ Op dat moment kun je het potentieel aanspreken van je medewerker en nieuwe competenties gaan ontwikkelen.

 

Van weerstand naar flow met ArchePeople

Voor een korte impressie van onze producten