• +0612389086
  • info@archepeople.nl

Selectie

Een unieke tool voor verdieping in het selectieproces

ArcheSelect

‘Iedereen is geschikt, de vraag is alleen waarvoor?!’

Bij de selectie van een toekomstige medewerker is het belangrijk om zijn of haar natuurlijke kwaliteiten en talenten in beeld te krijgen. Wat nogal eens gebeurt is dat mensen goed zijn geworden in werk dat minder goed past bij wie ze werkelijk zijn. Op de lange termijn kan dit echter problemen veroorzaken omdat aangeleerd gedrag meer moeite kost om te onderhouden. Op den duur is de medewerker dan niet meer blij met zijn werk en blijft het natuurlijke potentieel onbenut.

ArcheSelect laat zien in hoeverre een kandidaat zijn natuurlijke kwaliteiten en talenten benut, welke ontwikkelmogelijkheden hij heeft en in welke mate hij aangeleerd gedrag laat zien. Hieruit is ook op te maken hoe stressgevoelig de kandidaat is en welke organisatiecultuur bij de kandidaat past.

Competenties & afbeeldingen

ArcheSelect is een assessment die naast competenties ook met symbolische afbeeldingen werkt. Het werken met deze afbeeldingen wordt ook wel ‘archetype profiling’ genoemd. Het voordeel van het testen met afbeeldingen is dat de deelnemer niet weet wat hij kiest en daardoor niet in staat is het resultaat te beïnvloeden.

ArcheSelect beantwoordt de volgende vragen:

  • Past de kandidaat bij het DNA van de organisatie?
  • Over welke kwaliteiten en talenten beschikt de kandidaat?
  • Hoe stressbestendig is de kandidaat?
  • Welke ontwikkelmogelijkheden heeft de kandidaat?
  • In hoeverre past de kandidaat in het team?

Meer weten?! Neem gerust contact met ons op. Mail naar ArchePeople of bel 06-12389086

 

Van weerstand naar flow met ArchePeople

Voor een korte impressie van onze producten